Chag HaShavuot - The Revelation at Sinai-Illuminated - Rabbi Yinon Kalazan

0 צפיות · לפני שנה

הרב ינון קלזאן

דבר תורה קצר לפרשת עקב - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
35 צפיות · לפני 15 שעות

What to expect when Mashiach will come - Rabbi Yinon Kalazan

הרב ינון קלזאן
41 צפיות · לפני יומיים

תנ״ך ואקטואליה 8 - ה"ערבים" וה"ערב רב" - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
135 צפיות · לפני 3 ימים

פרשת עקב - מה השם רוצה ממך ? - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
132 צפיות · לפני 3 ימים

״בין אדם לחברו״ - יחסי אנוש ביהדות - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
9 צפיות · לפני 4 ימים

דבר תורה קצר לפרשת ואתחנן - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
50 צפיות · לפני 8 ימים

פרשת ואתחנן - הגלות והגאולה - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
45 צפיות · לפני 8 ימים

סוד ה״אהבה״ על פי היהדות - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
137 צפיות · לפני 9 ימים

תנך

הרב ינון קלזאן
95 צפיות · לפני 10 ימים

פרשת ואתחנן - נבואת משה על אחרית הימים - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
184 צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד