המקובל רבי מרדכי עטייה הי"ו. בחיזוק לקראת חג שבועות במצב המלחמה כעת

1 צפיות · לפני שנתיים

הרב דוד חבושה הי׳ו

*הילולת עטרת ראשנו ר' דוד אביחצרא הי"ד וסוד הבירור בין ישראל לעמים מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
42 צפיות · לפני 20 שעות

*השגת חכמת התורה דרך הלבושים מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
3 צפיות · לפני יומיים

*הילולת הבת עין הגאון רבי אברהם דוב מאבריטש זי"עא וסוד מחצדי חקלא מפי רבי דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
6 צפיות · לפני 3 ימים

*עוצמת החכמה כזריעה, ומעלת הנתינה הגורמת לשמחה מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
9 צפיות · לפני 4 ימים

*החכמה משולה לאוכל ושתייה והמידות ללבוש מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
40 צפיות · לפני 5 ימים

*חידושים אדירים לפרשת ויצא מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
71 צפיות · לפני 7 ימים

*האור שבחברון ובמזרח וסוד הערמומיות שמרמים את הסטרא אחרא, מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
41 צפיות · לפני 8 ימים

*עניין הרב והתלמיד המתורגמן וחידושים בענייני ברית מילה מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
37 צפיות · לפני 9 ימים

*סיפורי השגחה .וסוד העיניים של מלאך המוות.ואותיות יון , מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
39 צפיות · לפני 10 ימים

*סוד סולם יעקב ומספר 130 ,ושורש המילה "אנוש" מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
103 צפיות · לפני 11 ימים

הצג עוד