& גבע ראפ - שיחה על המלחמה ועל אהבה

45 צפיות · לפני 8 חודשים

גבע ראפ

363# פרשת בשלח - עמלק והספק הפוסטמודרני:

גבע ראפ
1 צפיות · לפני 8 ימים

*364 Geva Rapp - Haftarat BeShalach - Devora The General, Yael The Hero but Nowadays is Different! -

גבע ראפ
7 צפיות · לפני 8 ימים

*361 Geva Rapp - Tu BiShvat - Pushing our Redemption Forward! -

גבע ראפ
1 צפיות · לפני 8 ימים

362# גבע ראפ - שבת בשלח - ניסי הים וגאולתנו:

גבע ראפ
7 צפיות · לפני 8 ימים

364# הפטרת בשלח, שירת דבורה - מצביאות דבורה, גבורת יעל, ולא כך לימינו:

גבע ראפ
0 צפיות · לפני 8 ימים

*362 Geva Rapp - Shabbat Shira - Sea Miracles & Nowadays:

גבע ראפ
0 צפיות · לפני 8 ימים

*363 Geva Rapp - Shabbat BeShalach - The Amalekian Post Modernism:

גבע ראפ
0 צפיות · לפני 8 ימים

361# גבע ראפ - טו בשבט ומדינתנו היהודית:

גבע ראפ
7 צפיות · לפני 8 ימים

*360 Geva Rapp - Haftarat Bo -

גבע ראפ
2 צפיות · לפני 17 ימים

357# גבע ראפ - ראש חודש שבט -

גבע ראפ
2 צפיות · לפני 17 ימים

הצג עוד