*הילולת שמואל הנביא ופנינים במסכת אבות מפי הרב דוד חבושה הי"ו*

0 צפיות · לפני 8 חודשים

הרב דוד חבושה הי׳ו

*חידושים יקרים והנהגות ותפילות לכבוד יום ט"ו בשבט מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
62 צפיות · לפני יום

*הילולת רבנו יצחק אבוחצירה הי"ד וסגולת הערק, וחידושים לסדר ליל טו' בשבט מפי רבי דוד חבושה הי"ו*

הרב דוד חבושה הי׳ו
31 צפיות · לפני יומיים

*ביאורים וחידושים יקרים לפרשת בשלח -שבת שירה מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
32 צפיות · לפני 4 ימים

*שיעור מעניין בעניין דוחק ורווח הפרנסה מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
31 צפיות · לפני 5 ימים

*סגולת הפרנסה לקרוא היום פרשת המן .והמשך ביאור "נשמת" ושירת הבקשות מפי ר' דוד חבושה הי"*

הרב דוד חבושה הי׳ו
96 צפיות · לפני 7 ימים

*סגולת הפרנסה לקרוא היום פרשת המן .והמשך ביאור "נשמת" ושירת הבקשות מפי ר' דוד חבושה הי"*

הרב דוד חבושה הי׳ו
64 צפיות · לפני 7 ימים

*סגולת אמירת נשמת כל חי וביאור נפלא מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
62 צפיות · לפני 8 ימים

*שיחה מרתקת על האחדות וההקבלה בין משה ואהרן וכו' מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
62 צפיות · לפני 9 ימים

חידושים ורמזים חזקים לפרשת בא מפי הרב דוד חבושה הי׳ו

הרב דוד חבושה הי׳ו
32 צפיות · לפני 11 ימים

סיפורים חזקים על הבבא סאלי זצ״ל מפי הרב דוד חבושה הי׳ו

הרב דוד חבושה הי׳ו
1 צפיות · לפני 12 ימים

הצג עוד