מהו האורך של כל חלק משלושת חלקי השברים?- סימן תק"צ- אמצע סעיף ג' "וי"א ששיעור יבבא"

0 צפיות · לפני שנה

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף לא

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף לג

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף כא

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מד

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מו

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מג

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מה

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 19 שעות

הצג עוד