מדרש | בראשית רבה | פרשה ל | סימן ח / הרב ויצמן

0 צפיות · לפני 9 חודשים

ישיבת מעלות

שיעורים לדרך | הנפש והמידות בפרשה - תלונות וקיטורים | פרשת משפטים | הרב מאיר בזק

ישיבת מעלות
0 צפיות · לפני יום

שיעורים לדרך | מלאכות שבת: בורר - במה חל דין בורר? | הרב מיכאל אזרד

ישיבת מעלות
0 צפיות · לפני יומיים

שיעורים לדרך | השמות בתנ"ך | שעור עשרים וחמש - בין גדעון ליעקב אבינו | הרב מנשה וינר

ישיבת מעלות
0 צפיות · לפני 3 ימים

שיעורים לדרך | השם משמואל בפרשה | פרשת משפטים - בחינת עבד עברי בכל אדם מישראל | הרב מרדכי פרומר

ישיבת מעלות
1 צפיות · לפני 3 ימים

שיעור כללי | שבת | שביתת כלים / הרב ויצמן

ישיבת מעלות
0 צפיות · לפני 5 ימים

נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ג - אבנר בן נר / הרב וינר

ישיבת מעלות
0 צפיות · לפני 5 ימים

דרכי לימוד | שבת | | תקנות חכמים / הרב ויצמן

ישיבת מעלות
0 צפיות · לפני 5 ימים

מדרש | בראשית רבה | פרשה לב | סימן ד / הרב ויצמן

ישיבת מעלות
0 צפיות · לפני 5 ימים

פרשת שבוע | שמות | יתרו | לפרשת יתרו / הרב מנשה וינר

ישיבת מעלות
0 צפיות · לפני 6 ימים

פרשת שבוע | שמות | יתרו | לחיות עם פרשת השבוע - הר סיני או הרסני? / הרב ויצמן

ישיבת מעלות
0 צפיות · לפני 7 ימים

הצג עוד