לג בעומר יכול לפטור את כל העולם כולו מן הדין בעברית

0 צפיות · לפני שנתיים

הרב בן ציון סנה

משניות מסכת שבת פרק ד באידיש

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 12 שעות

משניות מסכת שבת פרק ג באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 12 שעות

ירושלמי מסכת ברכות דף כב באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 12 שעות

ירושלמי ברכות דף כב בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 12 שעות

מסכת נדרים דף נא בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 12 שעות

ירושלמי ברכות דף כב בעברית

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 12 שעות

מסכת נדרים דף נב בעברית

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 12 שעות

משניות מסכת שבת פרק ד משנה א באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יום

ירושלמי מסכת ברכות דף כא באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יום

ירושלמי מסכת ברכות דף כא בעברית

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני יום

הצג עוד