*חידושים נפלאים לפרשיות אחרי/קדושים. והקשר ללג' בעומר מפי הרב דוד חבושה הי"ו*

0 צפיות · לפני שנה

הרב דוד חבושה הי׳ו

*דרשה מיוחדת לכבוד יום טו' באב מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
9 צפיות · לפני 6 שעות

*ביאור קצר על ברכת כהנים ומעלת האמת ושמירת העינים מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
2 צפיות · לפני יום

*דרשה בעומק הנחמה בכפליים בסוד משה רבנו ושנת היובל מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
8 צפיות · לפני יומיים

*רמזים על מבצע "עלות השחר" והשגת שער הנון מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
96 צפיות · לפני 3 ימים

*דרשה לתשעה באב וקירוב הגאולה על ידי צדקה מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
39 צפיות · לפני 4 ימים

*חידושים יקרים לפרשת דברים /שבת חזון מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
37 צפיות · לפני 6 ימים

*סוד שלושת השבועות כנגד שלושת הרגלים ועל צבאם יום השבת מפי רבי דוד חבושה הי"ו*

הרב דוד חבושה הי׳ו
10 צפיות · לפני 7 ימים

*שידוך מיוחד בזכות איכפתיות וסוד עומק בית המקדש באותיות מהבכי מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
7 צפיות · לפני 8 ימים

*הילולת האר"יזל וסדר השתלשלות חכמת הקבלה מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
70 צפיות · לפני 9 ימים

*עוצמת חודש אב.ונצחיות עם ישראל בכל התקופות.והכותל המערבי מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
33 צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד