האם ניתן לתקוע בשופר שאורכו פחות מִטֶּפַח?- סימן תקפ"ו- סעיף ט'- סעיף י'

0 צפיות · לפני 9 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

טו בשבט - דרך הלימוד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 13 שעות

טו בשבט - דרך הלימוד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 13 שעות

Daf Yomi Shiur in English Masechet Moed Katan Daf 9

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף טו

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 13 שעות

מה הקשר בין חמש מאות האנשים שנהרגו בשושן לעשרת בני המן?- סימן תר"צ-סעיף י"ד-אמצע סעיף י"ז "יש שכתבו"

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף טז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 13 שעות

הצג עוד