מדוע נהגו לא לתקוע בשופר נקוב אף כשהנקב לא פוסל ?-סי' תקפ"ו- ס' ו'- אמ' סע' ז' "ואם סתמו שלא במינו"

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת נדרים דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כב - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כא - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נדרים דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יומיים

במקרה שצריך לכסות את הלב – מדוע לא ניתן לכסותו בַּיָד?- סימן ע"ד סעיף א'

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יומיים

במקרה שצריך לכסות את הלב – מדוע לא ניתן לכסותו בַּיָד?- סימן ע"ד סעיף א'

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נדרים דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נדרים דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נדרים דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד