האם מותר לומר לגוי לעשות מלאכה דרבנן בשבת לצורך ספק של קיום מצוה?-

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת נדרים דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כב - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כא - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

במקרה שצריך לכסות את הלב – מדוע לא ניתן לכסותו בַּיָד?- סימן ע"ד סעיף א'

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יום

במקרה שצריך לכסות את הלב – מדוע לא ניתן לכסותו בַּיָד?- סימן ע"ד סעיף א'

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הצג עוד