מי ששמע רעש של הזזת שולחן בשעת תקיעת שופר – האם יצא ידי חובתו?- סימן תקפ"ז- סעיף ב'- סוף הסימן

0 צפיות · לפני שנה

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מה

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מד

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מג

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף מה

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף מד

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף מג

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הצג עוד