האם ניתן להעלות קטן לתורה ב'מפטיר' של 'שבת שובה'? - סימן תקפ"ד- סעיף א'- סעיף ג'

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

מדוע הקפיד הרב מבריסק שהחלונות יהיו סגורים בשעת הסעודה בשבת?- סימן ע"ה סעיף ג'- סעיף ה'

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

סיפורים בראי הפרשה- פרשת וישלח

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כט - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

איסור ההסתכלות על נשים הלכה והנהגה- סימן ע"ה אמצע סעיף א' "ויש אומרים"- סעיף ב'

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יום

איסור ההסתכלות על נשים הלכה והנהגה- סימן ע"ה אמצע סעיף א' "ויש אומרים"- סעיף ב'

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף מו

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

מדוע הקפיד הרב מבריסק שהחלונות יהיו סגורים בשעת הסעודה בשבת?- סימן ע"ה סעיף ג'- סעיף ה'

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כו - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כה - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כח - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

הצג עוד