Rabbi David Yossef - Parashat Shoftim: "Our Attitude can Influence others!"

0 צפיות · לפני שנתיים

יחוה דעת

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - "ממצוא חפצך ודבר דבר" (ב) - כ"א שבט תשפ"ב

יחוה דעת
120 צפיות · לפני 15 שעות

הרב דוד יוסף - האם מותר להביא גוי שינגן בבית הכנסת

יחוה דעת
85 צפיות · לפני יומיים

הרב דוד יוסף – הבדלה ביין של אוצר בית דין

יחוה דעת
117 צפיות · לפני 3 ימים

הרב דוד יוסף – כיצד מנצלים את הזמן | סיפורים מהחיים

יחוה דעת
402 צפיות · לפני 4 ימים

Rabbi David Yosef - Parashat Yitro: "To Live with Hashem Daily"

יחוה דעת
117 צפיות · לפני 7 ימים

הרב דוד יוסף - פרשת יתרו: "לחיות עם ה' בכל יום"

יחוה דעת
184 צפיות · לפני 7 ימים

הרב דוד יוסף – אמירה לגוי בהפעלה וכיבוי של מזגן בשבת

יחוה דעת
268 צפיות · לפני 8 ימים

הרב דוד יוסף – מעלת הדלקת נרות שבת בשמן זית דווקא

יחוה דעת
329 צפיות · לפני 9 ימים

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - "ממצוא חפצך ודבר דבר" - י"ד שבט תשפ"ב

יחוה דעת
834 צפיות · לפני 9 ימים

הרב דוד יוסף - ט"ו בשבט: "ראש השנה לאילנות"

יחוה דעת
184 צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד