הרב אלון עטיה פ' שמיני תשפ"א

43 צפיות · לפני שנה

מוסיוף יזדים חזון יעקב

בית הכנסת יזדים שידור חי • יום תענית ט' אב דחוי תשפ'ב

מוסיוף יזדים חזון יעקב
5 צפיות · לפני יום

בית המדרש 'צופיוף' שידור חי • יום תענית ט' אב דחוי תשפ'ב

מוסיוף יזדים חזון יעקב
4 צפיות · לפני יום

הרב אהרון ירחי • דברים המותרים בלימוד ביום ט' באב

מוסיוף יזדים חזון יעקב
150 צפיות · לפני יום

הגר"א שליזנגר • ראב"ד מקודש ג'נבה • חמישה עינויים

מוסיוף יזדים חזון יעקב
87 צפיות · לפני יום

הרב אלון עטייה • אשרי אדם מפחד תמיד

מוסיוף יזדים חזון יעקב
121 צפיות · לפני יום

הרב אייל עמרמי • הוי דן כל אדם לכף זכות

מוסיוף יזדים חזון יעקב
131 צפיות · לפני יום

הרב משה יוסף • הלכות אבלות

מוסיוף יזדים חזון יעקב
2 צפיות · לפני יום

הרב אלון עטייה • נחמו נחמו עמי

מוסיוף יזדים חזון יעקב
48 צפיות · לפני יום

הרב בן ציון אבא שאול מעלת יום תשעה באב

מוסיוף יזדים חזון יעקב
9 צפיות · לפני יום

הרב ישראל לוגאסי • ויאבק איש עמו עד עלות השחר

מוסיוף יזדים חזון יעקב
32 צפיות · לפני יום

הצג עוד