דף יומי מסכת שקלים דף ו - שיעור קצר וברור | 6 Daf yomi Shkalim daf

0 צפיות · לפני 10 חודשים

דף יומי סיני

דף יומי מסכת מועד קטן דף יד - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
32 צפיות · לפני יום

דף יומי מסכת מועד קטן דף יג - השיעור המשולב: לימוד בתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
79 צפיות · לפני יום

דף יומי מסכת מועד קטן דף יג - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
31 צפיות · לפני יומיים

דף יומי מסכת מועד קטן דף יב - השיעור המשולב: הסבר בתרשים + קריאה בגמרא עצמה

דף יומי סיני
41 צפיות · לפני 3 ימים

דף יומי מסכת מועד קטן דף יב - השיעור המשולב: הסבר בתרשים + קריאה בגמרא עצמה

דף יומי סיני
0 צפיות · לפני 3 ימים

דף יומי מסכת מועד קטן דף יב - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
0 צפיות · לפני 3 ימים

דף יומי מסכת מועד קטן דף יב - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
0 צפיות · לפני 3 ימים

דף יומי מסכת מועד קטן דף יא - השיעור המשולב: הסבר בתרשים + קריאה בגמרא עצמה

דף יומי סיני
1 צפיות · לפני 4 ימים

דף יומי מסכת מועד קטן דף יא - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
31 צפיות · לפני 4 ימים

טיזר - מועד קטן יא - השיעור המשולב

דף יומי סיני
1 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד