דף יומי מסכת שקלים דף יח Daf yomi Shekalim daf 18 שמואל נבון

0 צפיות · לפני שנתיים

דף יומי בוידאו

נדרים מא דף יומי מסכת נדרים דף מא Daf Yomi Nedarim Daf 41 שמואל נבון

דף יומי בוידאו
4 צפיות · לפני 5 ימים

נדרים מד דף יומי מסכת נדרים דף מד Daf yomi Nedarim 44 שמואל נבון

דף יומי בוידאו
11 צפיות · לפני 5 ימים

נדרים מו דף יומי מסכת נדרים דף מו Daf yomi Nedarim 46 שמואל נבון

דף יומי בוידאו
4 צפיות · לפני 5 ימים

נדרים מז דף יומי מסכת נדרים דף מז Daf yomi Nedarim 47 שמואל נבון

דף יומי בוידאו
5 צפיות · לפני 5 ימים

נדרים מב דף יומי מסכת נדרים דף מב Daf yomi Nedarim 42 שמואל נבון

דף יומי בוידאו
1 צפיות · לפני 5 ימים

נדרים מג דף יומי מסכת נדרים דף מג Daf yomi Nedarim 43 שמואל נבון

דף יומי בוידאו
2 צפיות · לפני 5 ימים

נדרים מה דף יומי מסכת נדרים דף מה Daf yomi Nedarim 45 שמואל נבון

דף יומי בוידאו
7 צפיות · לפני 5 ימים

נדרים לח דף יומי מסכת נדרים דף לח Daf Yomi Nedarim Daf 38 שמואל נבון

דף יומי בוידאו
10 צפיות · לפני 6 ימים

נדרים לט דף יומי מסכת נדרים דף לט Daf yomi Nedarim Daf 39 שמואל נבון

דף יומי בוידאו
5 צפיות · לפני 6 ימים

נדרים דף מ דף יומי מסכת נדרים דף מ Daf yomi Nedarim Daf 40שמואל נבון

דף יומי בוידאו
1 צפיות · לפני 6 ימים

הצג עוד