הרב דוד יוסף – רבי לוי יצחק מברדיטשוב מלמד זכות על עם ישראל בימי הפסח

59 צפיות · לפני שנה

יחוה דעת

הרב דוד יוסף – כניסה לחדר מלון בשבת כשיש צורך בכרטיס מגנטי

יחוה דעת
112 צפיות · לפני יומיים

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - שכינתא בגלותא: הגשמיות השתלטה על הרוחניות! - תשעה באב תשפ"ב

יחוה דעת
164 צפיות · לפני 3 ימים

הרב יוסף מלכה - הקשר הרוחני כיסוד לגלות ולגאולה - ליל תשעה באב תשפ"ב

יחוה דעת
80 צפיות · לפני 3 ימים

הרב דוד יוסף – זעקה מהלב: איך אפשר שלא להתאבל על חורבן בית המקדש!

יחוה דעת
242 צפיות · לפני 3 ימים

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א מקונן ומונה את מספר השנים לחרבן בית מקדשנו ותפארתנו - תשעה באב תשפ"ב

יחוה דעת
112 צפיות · לפני 4 ימים

הרב דוד יוסף – סדר ההנהגה בסעודה שלישית ובהבדלה בתשעה באב שחל במוצאי שבת

יחוה דעת
446 צפיות · לפני 5 ימים

Rabbi David Yosef - Tisha B’Av: "Weep for Jerusalem!!"

יחוה דעת
82 צפיות · לפני 6 ימים

הרב דוד יוסף - תשעה באב: "לבכות על ירושלים!"

יחוה דעת
365 צפיות · לפני 6 ימים

הרב דוד יוסף – זהירות מזיופים!

יחוה דעת
401 צפיות · לפני 7 ימים

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - דיני תשעה באב שחל במוצאי שבת - ג' אב תשפ"ב

יחוה דעת
666 צפיות · לפני 8 ימים

הצג עוד