הדף היומי באידיש מסכת שקלים דף ג

0 צפיות · לפני 10 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

Daf Yomi Shiur in English Masechet Moed Katan Daf 6

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ו

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ה

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

מדוע קוראים פסוקים מסוימים במגילה בקול רם?- סימן תרפ"ט- סעיף ה'- סימן תר"צ- סעיף ב'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

האם ראוי לקרוא את המגילה מתוך החומש יחד עם הבעל קורא?- סימן תר"צ- סעיף ג'- סעיף ה'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

מי שעשה מעשה של מצוה דרבנן ללא כוונה לקיום המצוה – האם יצא ידי חובתו?- סימן תר"צ- סעיף י"א- סעיף י"ג

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

מי שחיסר מילה מהמגילה וקורא אותה שנית-צריך גם לברך שנית?-סי' תר"צ-סע' י"ד-אמ' סע' י"ז הגה "יש שכתבו"

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

האם ניתן לקרוא את המגילה מתוך תרגום לאנגלית הכתוב על גבי קלף?- סימן תר"צ- סעיף ו'- סעיף י'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

האם מותר לבעל קורא להישען על הבימה בשעת קריאת המגילה?- סימן תרפ"ט- סעיף ה'- סימן תר"צ- סעיף ב'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

האם אשה יכולה להוציא את חברתה בקריאת מגילת אסתר?- סימן תרפ"ט- סעיף ב'- סעיף ד'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הצג עוד