דף יומי מסכת פסחים דף קט Daf yomi Pesachim daf 109 להצלחת נאור בראון

2 צפיות · לפני 10 חודשים

דף יומי בוידאו

דף יומי מסכת מועד קטן דף ט Daf yomi Moed katan daf 9 שמואל נבון

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 19 שעות

ברכות פרק ח משנה ג

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 19 שעות

ברכות פרק ח משנה ד

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 19 שעות

דף יומי מסכת מועד קטן דף ו Daf yomi Moed katan daf 6 שמואל נבון

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יומיים

ברכות פרק ח משנה ב

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יומיים

ברכות פרק ח משנה א

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יומיים

דף יומי מסכת מועד קטן דף ה Daf yomi Moed katan daf 5

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 3 ימים

ברכות פרק ז משנה ה

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 3 ימים

ברכות פרק ז משנה ד

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 3 ימים

moedkatan4

דף יומי בוידאו
1 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד