הדף היומי מסכת פסחים דף פח

0 צפיות · לפני שנה

דרשו ה׳ ועוזו

באיזה מקרה מותרת מחיקת אותיות שם ה'?- סימן ל"ב- סעיף כ"ו- סעיף כ"ז

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 10 שעות

באיזה מקרה מותרת מחיקת אותיות שם ה'?- סימן ל"ב- סעיף כ"ו- סעיף כ"ז

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 10 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף קיג

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 10 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיג

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 10 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיב

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קיא

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קיא

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קיג

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קיג

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קיב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

הצג עוד