סיפורים בראי הפרשה- פרשת וארא

31 צפיות · לפני שנה

דרשו ה׳ ועוזו

מהי צורת הפרשה ה'סתומה' בפרשיות של רוב בני אשכנז בימינו? סימן ל"ב-מאמצע סעיף ל"ו - סוף הסעיף

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

מהי צורת הפרשה ה'סתומה' בפרשיות של רוב בני אשכנז בימינו? סימן ל"ב-מאמצע סעיף ל"ו - סוף הסעיף

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קכא

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קכ

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קכב

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קכ

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יומיים

מידת ה'כניסה' שבפרשה סתומה לדעת הרמב"ם?- ס' ל"ב-סע' ל"ו ''ובמדינות אלו''-אמ' הסע' ''ופרשת והיה''

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף קיט

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יומיים

מידת ה'כניסה' שבפרשה סתומה לדעת הרמב"ם?- ס' ל"ב-סע' ל"ו ''ובמדינות אלו''-אמ' הסע' ''ופרשת והיה''

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף קכ

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד