מסכת פסחים נח באידיש

0 צפיות · לפני שנה

הרב בן ציון סנה

מסכת יבמות דף קיב באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יומיים

מסכת כתבות דף ד בעברית

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יומיים

מה לא עושים בשביל פרנסה

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יומיים

סיכום מסכת יבמות דף קיג באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יומיים

מסכת כתובות דף ג בעברית

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יומיים

מסכת יבמות דף קי באידיש

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני 3 ימים

מסכת יבמות דף קיא באידיש

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני 3 ימים

מסר קצר לפרשת חוקת כשיש תקווה יכולים להחזיק מעמד (בשפת העברית)

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 3 ימים

מסר קצר לפרשת חוקת כשיש תקווה יכולים להחזיק מעמד (בשפת האידיש)

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 3 ימים

מה היתה העצה של משה לקורח בוקר ויודע ד' את אשר לו

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד