האם מותר להדפיס מודעות אֵבל בחול המועד?- סימן תקמ"ז- סעיף ד'- סעיף י'

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת יבמות דף קיז

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קיח

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קח

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קיב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קי

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

Rabbi Dovid Hofstedter- Pirkei Avot Perek 1 Mishna 4

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קז

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

Rabbi Dovid Hofstedter- Pirkei Avot Perek 3 Mishna 9

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קיב

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

Rabbi Dovid Hofstedter- Pirkei Avot Perek 2 Mishna 12

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הצג עוד