הדף היומי מסכת פסחים דף מה

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת יבמות דף קכב

דרשו ה׳ ועוזו
35 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קכא

דרשו ה׳ ועוזו
38 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קכ

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קכב

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

האם עור הבתים והרצועות צריך להיות מעובד 'לִשְׁמָהּ'?- סימן ל"ב- סעיף ל"ז

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף קכב

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קכא

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

האם עור הבתים והרצועות צריך להיות מעובד 'לִשְׁמָהּ'?- סימן ל"ב- סעיף ל"ז

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף קכא

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

מהי צורת הפרשה ה'סתומה' בפרשיות של רוב בני אשכנז בימינו? סימן ל"ב-מאמצע סעיף ל"ו - סוף הסעיף

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד