על אלה אני בוכיה - (Lamentation - איכה)For this things do I weep - Carlibach- Glazerson

19 צפיות · לפני שנתיים

Matityahu Glazerson

Very Significant Bible Code Russia Ukraine -Iran- Preparation to the Messiah Matityahu Glazerson

Matityahu Glazerson
8 צפיות · לפני 15 שעות

VERY SIGNIFICANT BIBLE CODE TABLES FROM RICHARD SHAW SHOW MATITYAHU GLAZERSON

Matityahu Glazerson
6 צפיות · לפני 15 שעות

תמוז - אב - סרטן - אריה - מזלות וחודשים קשים מאד לישראל - הרצאה - מתתיהו גלזרסון

Matityahu Glazerson
2 צפיות · לפני 15 שעות

OLD BIBLE CODE TABLE - AGREEMET BETWEEN UNITED STATES & IRAN MATITYAHU GLAZERSON

Matityahu Glazerson
7 צפיות · לפני יומיים

טבלת קודים בתורה מלפני זמן על הסכם ארה"ב עם איראן מתתיהו גלזרסון

Matityahu Glazerson
2 צפיות · לפני יומיים

BIBLE CODE - SCIENCE - MESSIAH - END OF DAYS - IN BIBLE CODE MATITYAHU GLAZERSON

Matityahu Glazerson
5 צפיות · לפני יומיים

ישראל מדינה חולה (ראש) בקודים בתורה מתתיהו גלזרסון

Matityahu Glazerson
6 צפיות · לפני יומיים

STRONGEST & CLEAREST PROOF THE BIBLE CODE ARE MESSIANIC CODES - MATITYAHU GLAZERSON

Matityahu Glazerson
3 צפיות · לפני יומיים

SIGNIFICANT BIBLE CODE TABLE - ON THE SECRET OF THE BIBLE CODE WITZTUM - PROFESSOR HARALICK

Matityahu Glazerson
5 צפיות · לפני יומיים

VERY SIGNIFICANT OLD BIBLE CODE TABLE ON BENJAMIN NETANYAHU MATITYAHU GLAZERSON

Matityahu Glazerson
5 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד