מתי מותר לעשות מלאכה ב'דבר האבד' למרות שהושארה בכוונה תחילה לחול המועד?- סי תקל"ח- סע' ה'- סוף הס'

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

אֵילו מִרווחים נדרשים בקצוות הפרשיות של התפילין והמזוזה?- סימן ל"ב- סעיף כ"ח- סעיף ל"ב

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קטז

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קטו

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף קטז

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף קטו

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 16 שעות

אֵילו מִרווחים נדרשים בקצוות הפרשיות של התפילין והמזוזה?- סימן ל"ב- סעיף כ"ח- סעיף ל"ב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיד

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף קטו

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף קיד

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף קיד

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד