האם מותר להשקות עצי פרי בחול המועד של שנת השמיטה?- סימן תקל"ז- סעיף ג'- סעיף ו'

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף קיז

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף קיח

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף קיז

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 3 ימים

סיפורים בראי הפרשה- פרשת חוקת

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 3 ימים

הפרשיות בתפילין ובמזוזה – סתומות או פתוחות?- סימן ל"ב- סעיף ל''ו - אמצע הסעיף ''ובמדינות אלו''

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 3 ימים

הפרשיות בתפילין ובמזוזה – סתומות או פתוחות?- סימן ל"ב- סעיף ל''ו - אמצע הסעיף ''ובמדינות אלו''

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף קיז

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף קיח

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף קח

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף קיב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד